Skip to content
  • Kennari skilar Beiðni um aðstoð lausnateymis til skólastjóra, deildarstjóra eða námsráðgjafa. Umsóknarblöð eru vistuð á sameign kennara.
  • Fundartími er ákveðinn innan viku eftir að beiðni berst.
  • Kennari fer í gegnum Gátlista kennara vegna erfiðleika nemenda sem vistaður á sameign kennara til að undirbúa sig fyrir fundinn (ekki þarf að svara þessum gátlista skriflega, hann er hugsaður fyrir kennara til að skoða hvernig þeir hafa tekið á málum fram að þessu).
  • Fundur haldinn, staða mála kortlögð, úrlausna leitað (í samráði við forráðamenn) s.s.:
  1. Úrbætur / breytingar gerðar á kennslurými, kennsluháttum, samskiptum
  2. Einhver úr lausnateymi fylgist með í kennslustundum næstu daga
  3. Máli vísað til deildarstjóra sérkennslu, námsráðgjafa, stjórnenda
  4. Máli vísað til nemendaverndarráð
  5. Máli vísað til ÞLH, BV, BUGL/Brúarskóli eða annað
  • Framhaldsfundur haldinn að ákv. tíma liðnum. Ef ekki hefur orðið bót á vandanum þá er máli vísað áfram sbr. liði c-e hér að ofan í samráði við forráðamenn.